Modele de citatie md

[5] instanţa competentă. Cererea se depune la instanţa la Care procesul este pendinte. [5] Motivele de fapt. în măsura în Care acţienne este mijlocul Legal prin care o persoană Céré instanţei judecătoreşti fie recunoaşterea dreptului său, fie realizarea acestui drept, ori despăgubiri pentru împiedicarea sa în exercitarea acelui drept, reclamantul trebuie să indice instanţei, după caz, care este dreptul încălcat, în ce constă încălcarea acestuia sau de ce pârâtul este cel ţinut la repararea pagubei. . Dacă reclamantul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România, unde urmează să i se FACA toate comunicările privind procesul. Pentru ca instanţa să se poată pronunţa asupra cererii de amânare, acţiane sau Calea de ATAC exercitată trebuie să fie timbrată conformi. Numai în măsura în Care se demonstrează că, la Data primirii citaţiei prin care partea este înştiinţată de obligativitatea plăţii taxei de timbru, partea Era în imposibilitate de se conforma acestei obligaţii LEGALE, de pildă fiind internată în Spital, s-ar justifica încuviinţarea unui Termen pentru imposibilitate de Prezentare, chiar Dacă cererea nu este Legal timbrată. [4] sonde.

La Cerere se vor Anexa acte doveditoare, respectiv certificat Medical, bilet de ieşire DIN Spital, ordin de serviciu sau orice Alt document care poate Proba imposibilitatea de Prezentare a părţii interesate. 11,2. Competenţa teritorială se determină potrivit dispoziţiilor art. 5-16 C. proc. civ. Regula Generală (dreptul comun) în Materie este aceea că cererea se face la instanţa domiciliului pârâtului, potrivit art. 5 C.

proc. civ. Dacă pârâtul sont domiciliul în străinătate sau nu sont domiciliul cunoscut, cererea se face la instanţa reşedinţei vente DIN Ţară, iar Dacă nu are nici reşedinţa cunoscută, la instanţa domiciliului sau reşedinţei reclamantului [art. 5 alin. (1) tezaa II-aC. proc. civ.]. Competenţa teritorială alternativă se stabileşte potrivit dispoziţiilor art. 6-12 C. proc. civ., conferindu-i reclamantului posibilitatea de a alege între mai multe instanţe COMPETENTE.

15,000 lei, Dacă valoarea este de peste 10.000.000 lei, se aplică timbre judiciare de 8,1. La cererea de chemare în judecată se vor alătura atâtea copii de PE Cerere, câţi pârâţi sunt, potrivit art. 113 alin. (1) C. proc.

Posted in Uncategorized by admin on February 17th, 2019 at 12:50 pm.

Add a comment

 

Comments are closed.