Modele edukacji zdrowotnej pedagogika

Autorki omawiają obszary Badawcze pédagogiki Zdrowia, wielorakość definicji Zdrowia oraz jej środowiskowe uwarunkowania. Charakteryzują promocję Zdrowia, ukazując Polski Model szkoły promującej zdrowie. Przedstawione w publikacji zagadnienia Edukacji medycyny koncentrują na: Edukacji żywieniowej, seksualnej, ochronie i Promocji Zdrowia psychicznego oraz na zagrożeniach bezpieczeństwa dzieci i Młodzieży. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów pédagogiki, nauczycieli, wychowawców i pedagoów. M.in. Cendrowski Zbigniew “Nowa podstawa programowa Wychowania Fizycznego jako Origins jego transgresji” s. 13-22; Barbara Woynarowska “Nowy Status Edukacji medycyny w Szkole” s. 23-29; Barbara Wolny “Uczeń w szkolnej Edukacji fizycznej ukierunkowanej na zdrowie” s. 195-212. M.in.

Agnieszka Leszcz-Krysiak “kompetencje nauczyciela Klas I-III do la realizacji Edukacji zdrowotnej” s. 261-271. Młodzież-między ochroną a ryzykiem: Wspieranie Rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagoiczna dla adolescentów i adolescentek/Redakcja le Naukowa Barbara jankowiak, Agata Matysiak-Błaszczyk. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. – 456 stron. – (Psychologia i Pedagogika/Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Nr 261). – ISBN 978-83-232-2-5Sygnatura: 317497 Syrek, EwaEdukacja zdrowotna/Ewa Syrek, Katarzyna Borzucka-sitkiewicz. – Warszawa: Wydawnictwa AKADEMICKIE i Profesjonalne, COP.

2009. – 220 s. – (Pedagogika wobec Współczesności). – ISBN 83-60807-59-0Sygnatura: 297089; I-R-a-55 297090 PNS; 297575, 297576 Rekreacja ruchowa w edukacji i Promocji Zdrowia. T. 2/rouge. Zofia Kubińska, Danuta Nałęcka; Państwowa Wyższa Szkoła ZAWODOWA im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. – Biała Podlaska: Państwowa Wyższa Szkoła ZAWODOWA im. Papieża Jana Pawła II. Instytut Turystyki i rekreacji, 2009. – 385 s.

– ISBN 978-83-61044-64-2Sygnatura: 303299 aspekty Edukacji szkolnej/Red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz; Wyższa Szkoła Humanitas. – Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, 2014. – 385 s. – (Edukacja Jutra). – ISBN 978-83-61991-87-8. – ISBN 978-83-61991-60-1 (seria) Sygnatura: 311852 Pedagogika Szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna: Teoria i Praktyka. T. 2, wokół aktualnych problemów Rozwoju szkoły/Redakcja Krystyna Chałas, Beata Komorowska, Marta Buk-Cegiełka; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych.

Katedra Dydaktyki i Edukacji szkolnej. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016. – 333 s. – ISBN 978-83-8061-244-0Sygnatura: 318149 M.in. Irena Jarzyńska “wychowanie zdrowotne w edukacji wczesnoszkolnej” s. 247-255. M.in.: Paweł F. Nowak “Aktualne trendy i problemy Promocji Zdrowia w Polskiej Szkole” s.

7-21; Beata fedyn, Ilona gembalczyk “aktualny dyskurs nad Teoria i praktyką szkolnej Edukacji zdrowotnej” s. 23-31; Dorota Gawlik, Dorota Lamczyk “Rola Środowiska Szkolnego w kształtowaniu zachowań prozdrowotnych dzieci i Młodzieży oraz la realizacji nowego podejścia do Edukacji zdrowotnej” s. 33-42; Justyna Skonieczna, Dominik Olejniczak “Rówieśnicza Edukacja zdrowotna dzieci i Młodzieży w środowisku szkolnym na przykładzie działalności Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia publicznego WUM” s. 59-70; Monika R. Korczyńska, Natalia A. Skowrońska “programy Edukacji medycyny dla dzieci i Młodzieży realizowane przez Członków studenckiego Koła naukowego przy zakładzie Zdrowia publicznego na Warszawskim Uniwersytecie medycznym” s. 81-87. M.in Beata Fedyn “Rola szkoły i nauczyciela w procesie Wychowania do Zdrowia i nauczania Zdrowia” s. 103-113; Ilona gembalczyk “nauczyciel wobec wyzwań Współczesnej Edukacji medycyny: (Na przykładzie zachowań żywieniowych)” s.

Posted in Uncategorized by admin on February 19th, 2019 at 9:55 am.

Add a comment

 

Comments are closed.